Wednesday, March 30, 2011

BAHAN BANTU MENGAJAR

Bahan Bantu Mengajar (BBM)

BBM ialah segala kelengkapan yang digunakan oleh guru untuk membantunya dalam menyampaikan pengajaran di dalam kelas. Peralatan mengajar bukan terhad kepada buku-buku teks, papan hitam, kapur dan gambar-gambar sahaja, tetapi ia merangkumi segala benda yang digunakan dalam pengajaran yang melibatkan semua pancaindera melihat, mendengar, rasa, hidu dan sebagainya, merangkumi apa sahaja yang dapat dialami oleh murid-murid.


Antara kepentingan BBM bolehlah dirumuskan seperti berikut:
i)    BBM menyediakan satu asas yang kuat untuk sesuatu konsep.
ii)   Sebagai daya penarik penting kepada seseorang pelajar.
iii)  Dapat menghasilkan pembelajaran yang lebih kekal.
iv)  Memberi pengalaman sebenar yang boleh merangsangkan aktiviti sendiri di kalangan pelajar.       
v)   Dapat membina pemikiran yang berterusan, seperti melalui filem bergerak.
vi)  Boleh membantu pemahaman dan perkembangan perbendaharaan kata pelajar.
vii) Boleh memberi pengalaman baru dan menjadikan     pembelajaran lebih mendalam dan beragam. 

No comments:

Post a Comment